4 riadkový sadzač zemiakov s frézou

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: 4 riadkový sadzač zemiakov s frézou
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 229 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.5.2024 23:59
Vyhlásenie: 9.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: AGROTRIO, spol. s r.o.
Adresa: Kráľová pri Senci 455
900 50 Kráľová pri Senci
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Kráľová pri Senci
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa