Kolesový kĺbový nakladač

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Kolesový kĺbový nakladač
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.5.2024 00:00
Vyhlásenie: 9.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Bernolákova ulica 202/18
956 33 Chynorany
NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Chynorany
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa