DNS – Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Vihorlat - výzva č. 9/25/DNS/2024 Tokaj

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: DNS – Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Vihorlat - výzva č. 9/25/DNS/2024 Tokaj
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Služby
Hlavný CPV: 77230000-1
Predpokladaná hodnota: 5 958,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 21.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 10.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie SNP
97566 Banská Bystrica
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Sečovce
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa