Vystavba chovnej haly pre nosnice s volnym vybehom

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Vystavba chovnej haly pre nosnice s volnym vybehom
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby,Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 3 397 789,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.5.2024 23:59
Vyhlásenie: 4.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: FOOD FARM, s.r.o.
Adresa: Piešťanská 3
917 01 Trnava
NUTS: SK021 - Trnavský kraj
Miesto dodania: Dolné Trhovište
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa