Chovná hala pre nosnice s voľným výbehom

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Chovná hala pre nosnice s voľným výbehom
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby,Stavebné práce
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 10.5.2024 23:59
Vyhlásenie: 4.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: FOOD FARM, s.r.o.
Adresa: Piešťanská 3
917 01 Trnava
NUTS: SK021 - Trnavský kraj
Miesto dodania: Trnava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa