Prieskum trhu Likvidácia technológie ZPS GB

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Prieskum trhu Likvidácia technológie ZPS GB
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 24.5.2024 13:00
Vyhlásenie: 3.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: NAFTA a.s.
Adresa: Votrubova 1
821 09 Bratislava
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Slovenská republika
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa