Obnova teplovodných kotlov ZS2 a ZS3

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Obnova teplovodných kotlov ZS2 a ZS3
Kód zákazky:
Postup: Obchodná verejná súťaž
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 27.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 29.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: NAFTA a.s.
Adresa: Votrubova 1
821 09 Bratislava
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Slovenská republika
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa

Popis

Možnosť získať doplňujúce informácie predpísaným spôsobom: 26.05.2024; Obhliadka miesta realizácie Diela (ďalej len „Obhliadka“) je povinná, pokiaľ Navrhovateľ nesplní podmienku povinnej Obhliadky, bude zo Súťaže vylúčený. Termín Obhliadky Navrhovateľmi je stanovený na 14.05.2024 so zrazom Navrhovateľov na stredisku ZS2 o 10:00 hod., kontaktná osoba: Jana Georgievska, e-mail: jana.georgievska@nafta.sk, tel. +421 907 756 676. Termín Obhliadky je možné dohodnúť aj individuálne. V prípade účasti na povinnej Obhliadke, je Navrhovateľ povinný minimálne 24 hod. vopred predložiť kontaktnej osobe uvedenej v odseku vyššie nasledovné informácie: meno a priezvisko, číslo občianskeho preukazu a názov spoločnosti. Údaje sú potrebné pre vybavenie vstupov. Účastníci Obhliadky za Navrhovateľov budú ustrojení podľa pravidiel bezpečnosti práce: pracovná obuv, odev, prilba.