Rekonštrukcia prenosového zariadenia na sondách GB

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rekonštrukcia prenosového zariadenia na sondách GB
Kód zákazky:
Postup: Obchodná verejná súťaž
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.5.2024 16:00
Vyhlásenie: 29.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: NAFTA a.s.
Adresa: Votrubova 1
821 09 Bratislava
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Gajary
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa

Popis

Možnosť získať doplňujúce informácie predpísaným spôsobom: 16.05.2024; Obhliadka miesta realizácie Diela (ďalej len „Obhliadka“) je povinná, pokiaľ Navrhovateľ nesplní podmienku povinnej Obhliadky, bude zo Súťaže vylúčený. Termín Obhliadky Navrhovateľmi je stanovený na 15.05.2024 so zrazom Navrhovateľov v stredisku CAG Gajary Báden o 12:30 hod., kontaktná osoba: Ing. Jana Georgievska, e-mail: jana.georgievska@nafta.sk, tel. +421 907 756 676. Termín Obhliadky je možné dohodnúť aj individuálne. V prípade účasti na povinnej Obhliadke, je Navrhovateľ povinný minimálne 24 hod. vopred predložiť kontaktnej osobe uvedenej v odseku vyššie nasledovné informácie: meno a priezvisko, číslo občianskeho preukazu a názov spoločnosti. Údaje sú potrebné pre vybavenie vstupov. Účastníci Obhliadky za navrhovateľov budú ustrojení podľa pravidiel bezpečnosti práce: pracovná obuv, odev, prilba.