Zámer a podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 1/2024/GYMMT – Gymnázium J. Lettricha v Martine

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zámer a podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 1/2024/GYMMT – Gymnázium J. Lettricha v Martine
Kód zákazky:
Postup: Obchodná verejná súťaž
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 580,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 31.5.2024 12:00
Vyhlásenie: 29.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: J. Lettricha 2/2
03601 Martin
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Martin
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa

Popis

Nájom nebytových priestorov - prevádzkovanie predškolskej výchovy detí.