Zámer a podmienky Obchodnej verejnej súťaže č. OVS-3/2024-OP Námestovo

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zámer a podmienky Obchodnej verejnej súťaže č. OVS-3/2024-OP Námestovo
Kód zákazky:
Postup: Obchodná verejná súťaž
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 29.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Oravská poliklinika Námestovo
Adresa: Červeného kríža 62/30
02901 Námestovo
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Námestovo
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa

Popis

Nájom nebytových priestorov - stomatologická ambulancia a rehabilitácie.