Základné potraviny, mrazené, mliečne výrobky a vajcia_BA 2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Základné potraviny, mrazené, mliečne výrobky a vajcia_BA 2024
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 15000000-8
Predpokladaná hodnota: 252 706,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 3.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Pribinova
81272 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Košice, Sečovce
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa