IKT zariadenia - 08/24-25

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: IKT zariadenia - 08/24-25
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 30200000-1
Predpokladaná hodnota: 137 165,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.5.2024 12:00
Vyhlásenie: 3.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Šafárikovo nám. 6
81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK02 - Západné Slovensko
Miesto dodania: Bratislava, Martin
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa