VEĽKÝ SLIVNÍK, č. parcely 210 a 237, 209 a 306 –ROZŠIRENIE VODOVODU

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: VEĽKÝ SLIVNÍK, č. parcely 210 a 237, 209 a 306 –ROZŠIRENIE VODOVODU
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby,Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 34 629,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 31.5.2024 00:00
Vyhlásenie: 28.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Veľký Slivník
Adresa: Veľký Slivník 82
08267 Veľký Slivník
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Veľký Slivník
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa