Nákup hnojív, chemikálií a ostatného materiálu - časť „A“ - výzva č. 02/05/2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup hnojív, chemikálií a ostatného materiálu - časť „A“ - výzva č. 02/05/2024
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 24000000-4
Predpokladaná hodnota: 22 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 9.5.2024 11:00
Vyhlásenie: 29.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie SNP
97566 Banská Bystrica
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Topoľčianky
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa