Nákup pletív, drôtov, klincov a ostatného pomocného materiálu na obdobie 48 mesiacov_Výzva pre OZ Ulič _Časť A_č. 1/37/DNS/29713

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup pletív, drôtov, klincov a ostatného pomocného materiálu na obdobie 48 mesiacov_Výzva pre OZ Ulič _Časť A_č. 1/37/DNS/29713
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 44300000-3
Predpokladaná hodnota: 640,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 30.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie SNP
97566 Banská Bystrica
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Ulič
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa