Obstaranie Skladového teleskopického manipulátoru

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Obstaranie Skladového teleskopického manipulátoru
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 42418900-8
Predpokladaná hodnota: 77 650,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.5.2024 08:00
Vyhlásenie: 30.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Farma Beckov, družstvo
Adresa:
916 38 Beckov
NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Beckov
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa