Ležatý vinifikátor

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Ležatý vinifikátor
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 27 940,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.5.2024 08:00
Vyhlásenie: 30.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Frtus Winery, s.r.o.
Adresa: Kalnická cesta 12
934 01 Levice
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Levice
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa