Obstaranie vozidiel

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Obstaranie vozidiel
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 34136200-1
Predpokladaná hodnota: 779 690,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 23.5.2024 18:00
Vyhlásenie: 1.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: DANUBIUS spol. s r.o.
Adresa: Albína Brunovského 4
841 05 Bratislava - Karlova Ves
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Komárno
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa

Popis

vozidlo 3,5T - 4ks; vozidlo 7,2T - 2 ks; vozidlo 12T - 1 ks; vozidlo 26T - 1 ks