Projekt Climaforceelife z programu LIFE 19 o ostatná pestovateľská činnosť na OZ Šaštín. Výzva na predloženie ponuky č. 5/01/2024/PC/DNS/ EU

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Projekt Climaforceelife z programu LIFE 19 o ostatná pestovateľská činnosť na OZ Šaštín. Výzva na predloženie ponuky č. 5/01/2024/PC/DNS/ EU
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Služby
Hlavný CPV: 77230000-1
Predpokladaná hodnota: 19 523,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 2.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie SNP
97566 Banská Bystrica
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Malacky
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa