Poskytovanie služieb harvesterovými technológiami (viacoperačné technológie) - časť E - výzva č. 127/2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Poskytovanie služieb harvesterovými technológiami (viacoperačné technológie) - časť E - výzva č. 127/2024
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Služby
Hlavný CPV: 77210000-5
Predpokladaná hodnota: 7 550,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 13.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 2.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie SNP
97566 Banská Bystrica
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Oravská Polhora
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa