Nákup kameniva pre OZ lesnej techniky - výzva č. 2/2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup kameniva pre OZ lesnej techniky - výzva č. 2/2024
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 14212000-0
Predpokladaná hodnota: 8 929,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 13.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 30.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie SNP
97566 Banská Bystrica
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Čierny Balog
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa