Dodávka zariadení pre mechanizované práce v sade

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodávka zariadení pre mechanizované práce v sade
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 240 195,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 2.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: BIOPLANT, s.r.o.
Adresa: 333
956 34 Ostratice
NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Ostratice
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa

Popis

Hydraulické vysokozdvižné zariadenie za traktor so zberovou plošinou, Kladivkový mulčovač pre čelnú a zadnú montáž, Teleskopický manipulátor, Rozhadzovač priemyselných hnojív, Rotačné kosiace rozťažné zariadenie s postrekovacím systémom za traktor, Zberová vlečka - 4 ks, Elektrické nožnice - 4 ks, Rotačná kypriaca hlava komplet, Bočný vymetač s rámom, Elektrická manipulačná plošina