Odznaky ÚOÚČaDM

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Odznaky ÚOÚČaDM
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 44316500-3
Predpokladaná hodnota: 4 083,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 29.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Pribinova
81272 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Slovenská Ľupča
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa