Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 82

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 82
Kód zákazky:
Postup: Obchodná verejná súťaž
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 26.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Michalovce
Adresa: Nám. osloboditeľov
07101 Michalovce
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Michalovce
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa