Cisterna za traktor

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Cisterna za traktor
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 16000000-5
Predpokladaná hodnota: 51 570,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 9.5.2024 23:59
Vyhlásenie: 26.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa:
935 65 Veľké Ludince
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Veľké Ludince
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa