Prenájom nebytových priestorov na 1. poschodí budovy bývalého CVČ, na Fučíkovej ul. č. 5, s výmerou 232,16 m2

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Prenájom nebytových priestorov na 1. poschodí budovy bývalého CVČ, na Fučíkovej ul. č. 5, s výmerou 232,16 m2
Kód zákazky:
Postup: Obchodná verejná súťaž
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 10.5.2024 14:00
Vyhlásenie: 26.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Giraltovce
Adresa: Dukelská 77/75
08701 Giraltovce
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Giraltovce
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa