ND žkv elektrická časť - klin, krúžok, laná, tlačítko, púzdra, čapy, podložka, záves, vložka pružná, časť horná zberača

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: ND žkv elektrická časť - klin, krúžok, laná, tlačítko, púzdra, čapy, podložka, záves, vložka pružná, časť horná zberača
Kód zákazky:
Postup: Výzva na predkladanie ponúk
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.5.2024 09:30
Vyhlásenie: 26.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Tomášikova 28B
821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Žilina
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa