DNS VAKM výzva 63/2024 pre HS Stavby (Rokytov)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: DNS VAKM výzva 63/2024 pre HS Stavby (Rokytov)
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 44160000-9
Predpokladaná hodnota: 2 764,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 26.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Komenského
04248 Košice
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Rokytov
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa