DNS VAKM výzva 62/2024 pre HS Stavby (Turňa nad Bodvou)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: DNS VAKM výzva 62/2024 pre HS Stavby (Turňa nad Bodvou)
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 44160000-9
Predpokladaná hodnota: 4 358,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.5.2024 09:30
Vyhlásenie: 26.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Komenského
04248 Košice
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Turňa nad Bodvou
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa