Projektová dokumentácia na zakreslenie skutkového stavu elektriny pre novú a starú budovu

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Projektová dokumentácia na zakreslenie skutkového stavu elektriny pre novú a starú budovu
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71200000-0
Predpokladaná hodnota: 3 240,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 9.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 26.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Šafárikovo nám. 6
81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa