Vypracovanie PD na výmenu zvislých a vodorovných rozvodov a obnova sociálnych jadier v objekte študentského domova D1, Družba – UK BA

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Vypracovanie PD na výmenu zvislých a vodorovných rozvodov a obnova sociálnych jadier v objekte študentského domova D1, Družba – UK BA
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71200000-0
Predpokladaná hodnota: 80 250,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 13.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 26.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Šafárikovo nám. 6
81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa