Zabezpečenie licencií na využívanie produktu VMware vSphere

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zabezpečenie licencií na využívanie produktu VMware vSphere
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 48730000-4
Predpokladaná hodnota: 2 807,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 7.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 26.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Hlboká cesta
83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa