„Poskytovanie upratovacích služieb v priestoroch Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a jej súčastí“

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: „Poskytovanie upratovacích služieb v priestoroch Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a jej súčastí“
Kód zákazky: NDL/01/2024
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
Druh: Služby
Hlavný CPV: 90911000-6
Predpokladaná hodnota: 940 469,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 27.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 26.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Národná 12
974 01 Banská Bystrica
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a jej súčasti
Zdroj: