Kríž kardanový s puzdrom Ed 200304

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Kríž kardanový s puzdrom Ed 200304
Kód zákazky:
Postup: Výzva na predkladanie ponúk
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 29.4.2024 13:00
Vyhlásenie: 25.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Tomášikova 28B
821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Žilina
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa