Oprava a údržba lekárskeho zariadenia Ventilátora Maquet Servo- i, s.n. 92543, vrátane náhradných dielov, výmeny údržbovej sady a záložných batérií, dopravy, práce

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Oprava a údržba lekárskeho zariadenia Ventilátora Maquet Servo- i, s.n. 92543, vrátane náhradných dielov, výmeny údržbovej sady a záložných batérií, dopravy, práce
Kód zákazky:
Postup: Výzva na predkladanie ponúk
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 50420000-5
Predpokladaná hodnota: 2 294,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 29.4.2024 23:59
Vyhlásenie: 25.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Vojtecha Spanyola
01207 Žilina
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Žilina
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa