Geodetické služby pre OZ Sever- výzva č. 1/2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Geodetické služby pre OZ Sever- výzva č. 1/2024
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71354300-7
Predpokladaná hodnota: 4 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 7.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 25.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie SNP
97566 Banská Bystrica
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Žilina, Sklené
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa