Lesnícke služby v ťažbovom procese na zlepšenie biotopov pre hlucháňa hôrneho pre OZ Poľana, LS Vígľaš - výzva č.2 -18/03 -opakovaná

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Lesnícke služby v ťažbovom procese na zlepšenie biotopov pre hlucháňa hôrneho pre OZ Poľana, LS Vígľaš - výzva č.2 -18/03 -opakovaná
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Služby
Hlavný CPV: 77230000-1
Predpokladaná hodnota: 67 527,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 6.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 25.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie SNP
97566 Banská Bystrica
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Vígľaš
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa