Výmena nábytku a vstavaných skríň na študentských izbách, ŠD Družba UK

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Výmena nábytku a vstavaných skríň na študentských izbách, ŠD Družba UK
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 39100000-3
Predpokladaná hodnota: 386 862,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 9.5.2024 12:00
Vyhlásenie: 25.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Šafárikovo nám. 6
81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa