Hala na uskladnenie sena a slamy (2 ks)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Hala na uskladnenie sena a slamy (2 ks)
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 6.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 25.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: AGRO SEKULE s.r.o.
Adresa: Čsl. tankistov 300/A
843 53 Bratislava - Záhorská Bystrica
NUTS: SK021 - Trnavský kraj
Miesto dodania: Sekule
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa