Zabezpečenie zhodnotenia/zneškodnenia nezákonne umiestneného nebezpečného odpadu, k. ú. Glabušovce, okres Veľký Krtíš

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zabezpečenie zhodnotenia/zneškodnenia nezákonne umiestneného nebezpečného odpadu, k. ú. Glabušovce, okres Veľký Krtíš
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Služby
Hlavný CPV: 90500000-2
Predpokladaná hodnota: 13 935,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 13.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 24.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Pribinova
81272 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Glabušovce
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa