Lesnícke služby v ťažbovom procese na zlepšenie biotopov pre hlucháňa hôrneho pre OZ Tatry, LS Oravský Podzámok, LO Oravice - výzva č. 5/2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Lesnícke služby v ťažbovom procese na zlepšenie biotopov pre hlucháňa hôrneho pre OZ Tatry, LS Oravský Podzámok, LO Oravice - výzva č. 5/2024
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Služby
Hlavný CPV: 77230000-1
Predpokladaná hodnota: 21 787,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 3.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 22.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie SNP
97566 Banská Bystrica
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Oravský Podzámok
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa