Záhradnícke stoly

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Záhradnícke stoly
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 03121000-5
Predpokladaná hodnota: 34 108,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 3.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 22.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Ing. Gabriela Lauro Osztényi
Adresa: 488
92592 Kajal
NUTS: SK021 - Trnavský kraj
Miesto dodania: Kajal
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa

Popis

V počte 32 kusov.