Rekonštrukcia skleníka

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rekonštrukcia skleníka
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby,Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 16 316,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 6.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 21.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Ing. Gabriela Lauro Osztényi
Adresa: 488
92592 Kajal
NUTS: SK021 - Trnavský kraj
Miesto dodania: Kajal
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa