Obchodná verejná súťaž - na odpredaj nehnuteľností v zóne „JUH“ bez infraštruktúry a inžinierskych sietí za účelom výstavby rodinného domu

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Obchodná verejná súťaž - na odpredaj nehnuteľností v zóne „JUH“ bez infraštruktúry a inžinierskych sietí za účelom výstavby rodinného domu
Kód zákazky:
Postup: Obchodná verejná súťaž
Druh: Tovary
Predpokladaná hodnota: 31,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.5.2024 12:00
Vyhlásenie: 22.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Kolárovo
Adresa: Kostolné nám.
94603 Kolárovo
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Kolárovo
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa