Obchodná verejná súťaž na nájom nehnuteľností v priemyselnom areáli - Fiľakovo

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Obchodná verejná súťaž na nájom nehnuteľností v priemyselnom areáli - Fiľakovo
Kód zákazky:
Postup: Obchodná verejná súťaž
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 7 659,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 9.5.2024 15:00
Vyhlásenie: 19.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Fiľakovo
Adresa: Radničná
98601 Fiľakovo
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Fiľakovo
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa

Popis

Obhliadka Predmetu nájmu bude dňa 29.04.2024 od 10:00 do 15:00 hod. na základe predchádzajúcej dohody so záujemcom. Trvanie obhliadky bude maximálne do 1 hodiny. Stretnutie so záujemcom bude pred vchodom do Predmetu nájmu – pred vchodom do administratívnej budovy. Obhliadka Predmetu nájmu je jednou z podmienok, ktorú navrhovateľ musí splniť, inak jeho návrh nie je možné zahrnúť do súťaže. Prítomnosť záujemcov bude zaznamenávať poverený zamestnanec Prenajímateľa 1 do prezenčnej listiny.