Prenájom nebytových priestorov (garáž) – ZUŠ Petra Breinera

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Prenájom nebytových priestorov (garáž) – ZUŠ Petra Breinera
Kód zákazky:
Postup: Obchodná verejná súťaž
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 14,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 7.5.2024 15:30
Vyhlásenie: 18.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Mierová 81
06601 Humenné
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Humenné
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa