Obchodno verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemku v Brezne časť Mazorníkovo - ul. Poľná

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Obchodno verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemku v Brezne časť Mazorníkovo - ul. Poľná
Kód zákazky:
Postup: Obchodná verejná súťaž
Druh: Tovary
Predpokladaná hodnota: 33 770,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 6.5.2024 11:00
Vyhlásenie: 12.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Brezno
Adresa: Námestie gen. M.R.Štefánika
97701 Brezno
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Brezno
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa