Činidlá na zisťovanie krvnej skupiny a prenájom automatického imunohematologického analyzátora

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Činidlá na zisťovanie krvnej skupiny a prenájom automatického imunohematologického analyzátora
Kód zákazky:
Postup: Výzva na predkladanie ponúk
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 33696100
Predpokladaná hodnota: 154 806,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 19.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Vojtecha Spanyola
01207 Žilina
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Žilina
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa