Ochranný plášť

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Ochranný plášť
Kód zákazky:
Postup: Výzva na predkladanie ponúk
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 35113490-0
Predpokladaná hodnota: 41 990,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 30.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 19.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Vojtecha Spanyola
01207 Žilina
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Žilina
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa