Trinokulárny mikroskop

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Trinokulárny mikroskop
Kód zákazky:
Postup: Výzva na predkladanie ponúk
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 38634000-8
Predpokladaná hodnota: 2 179,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 23.4.2024 23:59
Vyhlásenie: 19.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Vojtecha Spanyola
01207 Žilina
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Žilina
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa